Vul je gegevens in om verder te gaan

Algemeen
DEALS.nl is een onmisbaar overzicht met een selectie van online aanbiedingen. DEALS.nl maakt handmatig een overzicht van interessante online deals en presenteert deze in een up-to-date overzicht. DEALS.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolkomenheden van de getoonde prijs- en/of productinformatie.

Garantie, klachten en productinformatie
DEALS.nl verkoopt zelf geen kortingsbonnen, producten en/of aanbiedingen. DEALS.nl biedt enkel een handig overzicht van een selectie beschikbare online aanbiedingen. Voor informatie m.b.t. de getoonde deals, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende aanbieder.

Privacy Policy
DEALS.nl is een initiatief van Promodeals BV. Promodeals B.V. hecht veel waarde aan de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van Promodeals BV. Promodeals B.V. zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. DEALS.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Content
De content op DEALS.nl wordt met uiterste zorg handmatig samengesteld door een redactie. DEALS.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.

Foutieve content
In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze redactie. De betreffende informatie kan op uw verzoek direct worden gecorrigeerd danwel direct verwijderd.

Verboden te kopiëren
De teksten, tekeningen, foto's, logo's, video's, beelden, data, software, benamingen, merknamen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals BV. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, content of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals B.V. de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Kopiëren content wordt bestraft
Het is ten strengste verboden de aangeboden content van DEALS.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en eventueel opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

Content gebruiken
De content van DEALS.nl mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals B.V. - worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u altijd contact opnemen met Promodeals B.V. over mogelijkheden en/of bijhorende tarieven.

Toepasselijke wetgeving
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op de website DEALS.nl.

Adverteren
Voor de mogelijkheden m.b.t. adverteren op DEALS.nl verwijzen wij u door naar www.promodeals.nl.

Nog vragen?
Indien u nog vragen heeft over de Algemene Voorwaarden van DEALS.nl, dan kunt u contact opnemen met onze redactie. Onze redactie helpt u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze voorwaarden nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

© DEALS.NL - contact - uitleg - linkpartners - linkexchange - disclaimer - Google+